Kaple sv. Martina

DĚTI RODIČE

POUSTEVNÍCI

FOTO SOUTĚŽ

 

O POUSTEVNICTVÍ

P. Miroslav Jáně

Za prvního poustevníka v Čechách poustevníka bývá považován sv. Ivan; ohledně této postavy však panuje více sporů, dohadů a nejasností, než spolehlivých a jednoznačných údajů. Nejasnosti o Ivanově původu však nemohou zcela jednoznačně vyvrátit jeho existenci, jak se o to někteří pokoušeli. Stejně rozpačité byly i výsledky antropologického průzkumu údajných světcových ostatků, které sice nepřinesly jednoznačné potvrzení, ale už vůbec ne vyvrácení legendárního podání. Jeho církevní úcta je dovolena pouze ve Sv. Janu pod Skalou a v katolických kalendářích je uváděn v den svého svátku, tj. 25. června, jako „ctihodný Ivan“. Většina životopisů se shoduje na tom, že byl synem chorvatského krále (knížete). Své trvalé působiště nalézá v jedné jeskyni malebné oblasti Českého krasu (dnes součást kostela býv. benediktinského kláštera ve Sv. Janu pod Skalou). Sv. Ivan tedy stojí na počátku určité formy následování Krista v jeho pobytu na poušti a jde ve šlépějích svých velkých afrických, asijských či evropských předchůdců. O tom, že je ctěn i svými následovníky, svědčí název jediné poustevnické kongregace (bratrstva) v našich zemích – ivanitů.


ZAJÍMAVOSTI

Svátek sv. Martina