Boží muka sv. Prokopa

DĚTI RODIČE

POUSTEVNÍCI

FOTO SOUTĚŽ

Ahoj děti!

Je dobře, že jste tady.

Připrav pro rodiče piknik v přírodě. Najdi vhodné místo podle povětrnostních podmínek, správné místo bez mravenců a dejte si svačinu na krásném místě s velkým rozhledem, poznávejte bylinky kolem sebe, poslouchejte ptáčky, počítejte druhy drobného hmyzu.

 


 

POUŠTNÍ OTCOVÉ NÁS PROVÁZEJÍ

O smrti a posledním soudu

P. Václav Fojtík

Když umíral abba Sisoés, bratři u něj seděli a dívali se, jak mu září tvář. Říkal: „Podívejte, přišel abba Antónios.“ A po chvíli: „A teď proroci… a andělé. Říkají, že si pro mě přišli, aby mě už odnesli. Ale já jim říkám, aby mě zde ještě chvíli nechali, abych se mohl kát.“ Bratři mu řekli: „Otče, ty se už kát nepotřebuješ.“ On jim na to odpověděl: „Vždyť ani nevím, že bych kdy vůbec začal.“ Jeho tvář se najednou ještě více proměnila a vypadala jako slunce, až to vyvolávalo strach. Abba Sisoés řekl: „Podívejte, Pán přišel a říká: ´Přineste mi ten vyvolený nástroj z pouště.´ “ Ihned odevzdal duši a celé to místo se naplnilo líbeznou vůní.


 

VLČÍ DOUPĚ – Není pastýř jako pastýř