Kaple sv. Martina

DĚTI RODIČE

POUSTEVNÍCI

FOTO SOUTĚŽ

 

PRAVIDLA POUSTEVNICKÉHO ŽIVOTA

Hosté poustevníka

Pohostinnost, která byla vždy vlastní otcům pouště, praktikuje poustevník v evangelním duchu, který bez přestání prostupuje jeho život. Pohostinnost však musí být spojena s obezřetností, která ho vede k tomu, aby se snažil vyhýbat návštěvám zvědavců nebo omezil jejich pobyt.

ze Stanov poustevnického života v brněnské diecézi 2008 (biskup Vojtěch Cikrle)