Svatá voda

DĚTI RODIČE

POUSTEVNÍCI

FOTO SOUTĚŽ

Ahoj děti!

Je dobře, že jste tady.

Podívejte se na odkaz pod tlačítkem.

 

Tip na zábavu

 


 

POUŠTNÍ OTCOVÉ NÁS PROVÁZEJÍ

Jasnozřiví

P. Václav Fojtík

Pán Ježíš uzdravil zrak slepým. Nemohli vidět, a prohlédli. Dnes můžeme Pánu Bohu poděkovat za to, že vidíme, ale zároveň jej můžeme prosit, abychom viděli lépe, ne snad ani tak do ostrosti či citlivosti ke vnímání barev, ale aby nám Bůh dal po příkladu pouštních otců vidět to, co nás vede k dobrému a co ke zlému. Pouštní otcové měli prozíravost a dar proroctví, tj. schopnosti vidět do budoucnosti, dar kardiognóze, schopnosti vidět do lidského srdce, jaké jsou v něm úmysly a dar zjevení, tedy schopnosti vidět věci, které jsou přirozenému zraku zahaleny, ale Bůh je některým lidem mimořádně ukazuje pro užitek jejich či ostatních.
Abba Longinovi přinesl jeden loďař darem zlato, neboť se mu v jeho podnikání dařilo. Svatý muž mu řekl: „To já nepotřebuji. Vezmi však to zlato a pospíchej ke schodům kostela sv. Petra. Najdeš tam mladíka, který bude tak a tak vypadat. Jemu to zlato dej.“ Loďař pospíchal, u kostela našel mladíka, který vypadal přesně tak, jak mu jej abba Longinos popsal. Než mu zlato předal, zeptal se ho, co jej trápí. Mladík mu vyprávěl, že má jít do vězení pro veliký peněžní dluh, ale že do vězení nechce, proto se jde raději oběsit za město. Hned nato mu ukázal již připravený provaz. Loďař mu okamžitě předal zlato a přesvědčil ho, aby se vrátil do města a v pokoji dluh splatil. Pak se vrátil k abba Longinovi a celou tu věc mu povyprávěl. Abba Longinos řekl: „Věř, bratře, že kdybys nepospíchal, já i ty bychom byli vinni krví toho člověka.“


 

VLČÍ DOUPĚ – Je to tajemství