Svatá voda

DĚTI RODIČE

POUSTEVNÍCI

FOTO SOUTĚŽ

 

PRAVIDLA POUSTEVNICKÉHO ŽIVOTA

Čistota

Evangelní rada čistoty, přijímaná s ohledem na Boží království jako znamení budoucího světa a pramen hojné plodnosti v nerozděleném srdci, v sobě obsahuje závazek dokonalé zdrženlivosti v životě bez manželství.

ze Stanov poustevnického života v brněnské diecézi 2008 (biskup Vojtěch Cikrle)