Svatá voda

DĚTI RODIČE

POUSTEVNÍCI

FOTO SOUTĚŽ

 

O POUSTEVNICTVÍ

P. Miroslav Jáně

Během prvních staletí církve se objevují i nové formy askeze (stylité -zvláště v Sýrii, rekluzové, poutníci bez trvalého místa k přebývání – boskoi, aletaké potulní gyrovagové a další. Též mnozí církevní Otcové prožili alespoň část svého života na poušti.


ZAJÍMAVOSTI

Ukázka z knihy Moudrost pouštních otců. S laskavým svolením nakladatelství Doron.