Kaple Panny Marie

DĚTI RODIČE

POUSTEVNÍCI

FOTO SOUTĚŽ

 

PRAVIDLA POUSTEVNICKÉHO ŽIVOTA

Hosté poustevníka

Poustevník usiluje o život v tichu a v samotě. Tomu podřizuje i přijímání návštěv, korespondenci, telefonování, užívání masmédií atd.

ze Stanov poustevnického života v brněnské diecézi 2008 (biskup Vojtěch Cikrle)