Socha Panny Marie Lurdské

DĚTI RODIČE

POUSTEVNÍCI

FOTO SOUTĚŽ

 

O POUSTEVNICTVÍ

P. Miroslav Jáně

Na Západ poustevnictví proniklo ve 4. století. Rozmohlo se nejprve v Itálii a díky sv. Martinovi z Tours i v Galii. V 5. až 8. století dochází k jeho rozkvětu v různých podobách zejména v Irsku a na územích s ním nejblíže sousedících. V desátém století se objevuje první čistě poustevnická řehole na Západě, sepsaná lotrinským rekluzem Grimlachem (Grimlaicus), která popisuje život eremity. Za připomínku stojí též působení sv. Nila z Kalábrie († kol.1004), zakladatele kláštera Grottaferrata poblíž Říma, s kterým se setkal i náš sv. Vojtěch, a dále Petra Eremity, slavného hlasatele a propagátora křížové výpravy do Sv. Země ze sklonku 11. století. Přelom tisíciletí je také dobou působení sv. Romualda, který krátce po r. 1022 založil v toskánských kopcích v Camaldoli poustevnickou komunitu. Nejvýznamnější z Romualdových následovníků, sv. Petr Damiani, učitel Církve, mystik, zpovědník poustevníků a „prorok poustevnického hnutí“ pak vytvořil Zásady poustevnického řádu.


ZAJÍMAVOSTI

Putovní soška Panny Marie


Ukázka z knihy Moudrost pouštních otců. S laskavým svolením nakladatelství Doron.