Kostel sv. Máří Magdalény

DĚTI RODIČE

POUSTEVNÍCI

FOTO SOUTĚŽ

Ahoj děti!

Je dobře, že jste tady.

Podívejte se na odkaz pod tlačítkem.

 

Tip na zábavu

 


 

POUŠTNÍ OTCOVÉ NÁS PROVÁZEJÍ

Milosrdenství

P. Václav Fojtík

Jeden pouštní otec sloužil mnoho let Bohu, ale přesto neměl jistotu, zda jeho životní zásady jsou ke spáse dostatečné. Modlil se k Bohu o poznání. Byl k němu tedy poslán anděl a řekl mu: „Zelinář v tom a tom městě dosahuje daleko vyšší duchovní úrovně.“ Pouštní otec chtěl vědět, co mu ještě schází, proto se hned vydal na cestu do onoho města. Když zelináře našel, strávil s ním celý den a poprosil jej, zda by u něj mohl v noci přespat. Když ho zelinář ubytoval, pouštní otec se začal vyptávat na jeho životní zásady. Muž řekl: „Pouze jednou denně něco pojím, z výdělku prodeje zeleniny si beru jen na svou obživu a zbytek rozdávám chudým. Když mne navštíví nějaký Boží služebník, z toho mála, co mi zůstane, vše vynakládám na pohoštění svého bližního.“ Pouštní otec pochyboval, že by všechny tyto zásady byly něčím větším, než on sám za léta námah vykonal. Jak potom zasedli k jídlu, začal se v blízkosti domu ozývat zpěv opilců a různé nadávky. Dům byl totiž v sousedství hospody. Pouštní otec se zelináře zeptal, zda jej ty popěvky a nadávání nepohoršují a zda nechce jít bydlet někam jinam. Zelinář mu odpověděl, že ho ten zpěv ještě nikdy nepohoršil, a když ty lidi slyší, říká si, že oni všichni dojdou do nebe, ale jak to bude s ním, to že věru neví. Po této odpovědi pouštní otec uznal, že on sám ještě takové duchovní úrovně nedosáhl a raději hned odešel zpátky do pouště.


 

VLČÍ DOUPĚ – Nezapomeň