Kostel sv. Jiljí

Děkanát: Přerov Farnost: Pavlovice Místo: Pavlovice u Přerova

DĚTI RODIČE POUSTEVNICTVÍ SOUTĚŽ FOTO

Ahoj děti

Je dobře, že jste tady.

Znáte pranostiky ke sv. Jiljí? Podívejte se zde.

 


 

POUŠTNÍ OTCOVÉ NÁS PROVÁZEJÍ

Zázraky

P. Václav Fojtík

Jedna žena byla nemocná rakovinou. Uslyšela o Božím služebníkovi Longinovi, že se skrze něj dějí různá znamení a zázraky a chtěla se s ním setkat. Vyšla na cestu, a když se blížila k místu, kde měl abba Longinos pobývat, potkala nějakého muže. Byl to právě Longinos, ale žena jej neznala a on se jí také nedal poznat. Ptá se jí: „Kam jdeš, ženo?“ Ona odpověděla: „Hledám abba Longina.“ On jí povídá: „Chraň se toho zpustlého muže. Je to podvodník. Co máš za starost?“ Ona mu pověděla o své nemoci. Longinos nad ní učinil znamení kříže a řekl jí: „A teď se vrať domů. Longinos ti nic nepomůže.“ Ona tomu slovu uvěřila. Po cestě pak zjistila, že je zdravá. Když o setkání s oním mužem vyprávěla svým blízkým a popsala, jak ten muž vypadal, řekli jí, že podle popisu toho člověka byl ten, kdo ji uzdravil, bez pochyb právě abba Longinos.

 


 

VLČÍ DOUPĚ – Ignác