Kostel sv. Jiljí

Děkanát: Přerov
Farnost: Pavlovice Místo: Pavlovice u Přerova

DĚTI RODIČE POUSTEVNICTVÍ SOUTĚŽ FOTO

PRAVIDLA POUSTEVNICKÉHO ŽIVOTA

Modlitba

V každé formě kontemplativního života je základním úkolem vzdávat Bohu chvály. Poustevník, věrný královskému kněžství, obdrženému při křtu i v duchu složených slibů, proměňuje svůj život v ustavičnou liturgii, neboť ho celý věnuje Boží chvále. Celý jeho život víry se stává modlitbou.

ze Stanov poustevnického života v brněnské diecézi 2008 (biskup Vojtěch Cikrle)