Kostel sv. Kateřiny

Děkanát: Svitavy
Farnost: Hradec nad Svitavou Místo: Hradec nad Svitavou

DĚTI RODIČE PŘÍBĚH SOUTĚŽ FOTO

Hradec nad Svitavou je rodiště blahoslaveného kněze, který má přezdívku Anděl z Dachau. Jméno Engelmar Hubert Unzeitig bylo na Svitavsku v 90. letech 20. století zcela neznámé. Po odsunu sudetských Němců z jazykového ostrova Schönhengstgau, který se rozkládal na obou stranách historické zemské hranice Čech a Moravy, se zavřela voda i nad lidmi, kteří nejenže s nacionálním socialismem nesympatizovali, ale ostře proti němu vystupovali, za což zaplatili svými životy.
Byl to i případ kněze Engelmara Huberta Unzeitiga (narozen 1. března 1911), rodáka z Hradce nad Svitavou. Ve svých kázáních v Zadní Zvonkové na Šumavě se postavil proti nacismu a pronásledování Židů. V roce 1941 byl za své výroky zatčen gestapem a převezen do koncentračního tábora Dachau, kde se z něj stalo pouhé číslo 26147.
Zemřel 2. března 1945, pouhé dva měsíce před koncem války, poté co onemocněl skvrnitým tyfem, když ošetřoval ruské zajatce. O andělu z Dachau, jak se rodákovi z Hradce nad Svitavou díky jeho laskavosti a sebeobětování v táboře říkalo, u nás až do roku 2007 nikdo nevěděl.
Ve svých kázáních v Zadní Zvonkové na Šumavě se postavil proti nacismu a pronásledování Židů. V roce 1941 byl za své výroky zatčen gestapem a převezen do koncentračního tábora Dachau, kde se z něj stalo pouhé číslo 26147. Zemřel 2. března 1945, pouhé dva měsíce před koncem války, poté co onemocněl skvrnitým tyfem, když ošetřoval ruské zajatce. O andělu z Dachau, jak se rodákovi z Hradce nad Svitavou díky jeho laskavosti a sebeobětování v táboře říkalo, u nás až do roku 2007 nikdo nevěděl. Když do dnešního Hradce nad Svitavou (dříve Greifendorf) začaly po roce 1989 z Německa jezdit skupinky odtud po válce odsunutých rodáků, vyptávaly se místních na rodný dům jakéhosi pátera Engelmara. Obec ale tehdy ještě nenalezla svou ztracenou kulturní a historickou paměť.