Kostel sv. Jiljí

Děkanát: Svitavy Farnost: Svitavy Místo: Svitavy

DĚTI RODIČE POUSTEVNICTVÍ SOUTĚŽ FOTO

Ahoj děti

Je dobře, že jste tady.

Kostel stojí na hřbitově, kde se často modlíme za zemřelé. Najdi nějaký neudržovaný hrob a pomodli se za ty, za které se nikdo nemodlí.

 


 

POUŠTNÍ OTCOVÉ NÁS PROVÁZEJÍ

O dvou bratřích

P. Václav Fojtík

Ježíš mluví v podobenství o dvou synech. Jeden vůli svého otce vykonal, i když se mu nechtělo. Druhý ji nevykonal, i když sliboval, že tak učiní. V příbězích o pouštních otcích nalezneme také několik vyprávění o bratřích rodných a bezpočet o bratřích, kteří jsou svázáni bratrstvím duchovním.
Dva rodní bratři odešli do kláštera. Jeden byl asketa, mnoho se postil, mnoho se modlil a vůbec žil velmi přísným životem, ten druhý měl velkou poslušnost. Když mu někdo něco řekl, on to hned udělal. Touto poslušností se mezi ostatními proslavil. Bratr asketa na něj žárlil a chtěl tu jeho poslušnost vyzkoušet. Vzal ho tedy s sebou do pouště a u řeky, k níž přišli, ve které bylo plno krokodýlů, mu řekl: „Vlez do té řeky a přeplav ji.“ A ten bratr tam vstoupil. Krokodýli k němu hned připlavali, ale neublížili mu, naopak, lísali se k němu a olizovali mu nohy. Když to bratr asketa viděl, řekl: „Vylez z té vody!“ A on z ní vystoupil zase zpátky na břeh. Jak putovali dál pouští, uviděli před sebou ležet mrtvého člověka. Bratr asketa řekl: „Kdybychom měli nějaký starý plášť, mohli bychom jej zakrýt.“ Poslušný bratr však řekl: „Raději se za něj pomodleme, aby vstal.“ Modlili se, a mrtvý skutečně vstal. Bratr asketa se pak chlubil, že mrtvý vstal pro jeho zásluhy. Po návratu do kláštera se celá věc vyjevila duchovnímu otci. Ten pokáral onoho asketu, že zkoušel svého rodného bratra a dál mu řekl, že mrtvý nevstal pro jeho zásluhy, nýbrž pro poslušnost, kterou má jeho rodný bratr.

 


 

VLČÍ DOUPĚ – Alfons