Křížová cesta

DĚTI RODIČE

PŘÍBĚH SOUTĚŽ FOTO

Křížová cesta vede z města na Křížový vrch ke Kalvárii. Pochází z roku 1723. Na Křížovém vrchu najdete také kostel Povýšení svatého Kříže, ten byl založen na počátku 16. stol. Kolem r. 1603 prošel kostel výraznou přestavbou. V 50. letech 17. stol. upraven barokně. V interiéru renesanční lavice, barokní sochy, obrazy a fresky od J. T. Suppera. A ke hřbitovu vedou kryté schody mrtvých. Nechal je postavit Jan z Boskovic v roce 1575.
Pověst
Největší pozornost přitahuje hrob Anny Gromesové; najdete jej kousek od hlavní cesty mezi kostelem a lapidáriem, a pokud byste bloudili, navedou vás k němu šipky. Moravskotřebovští na svou plačící Aničku nedají dopustit. Příběh o nešťastné lásce se dočkal mnoha literárních, výtvarných i divadelních zpracování a do města láká i milovníky záhad.
Zdaleka nejde jen o tuctovou nešťastnou lásku, jak by napovídal epitaf „Až za hrob může trvat velká láska, ale klid najde až u hřbitovní zdi“. Stalo se tu totiž něco zvláštního, protože na hrobě je uvedeno, že Anna Gromesová byla pohřbena dne 25. 1. 1825 a znovu pohřbena 29. 6. 1934. K čemu tedy v Moravské Třebové došlo?
Do Anny Gläserové, dcery revírníka z Karlína, se zamiloval syn třebovského starosty Josef Herkner, ale rodiče ji provdali za Franze Gromese, syna rychtáře z Linhartic. Vynucené manželství vzalo rychlý konec, když Anna necelý rok po svatbě zemřela na chrlení krve. Herkner mezitím zřídil na úbočí Křížového vrchu zahradu, z níž viděl na dům, kde Anna žila. V noci po pohřbu prý tělo své milé tajně vykopal a uložil do jiného hrobu na své zahradě. Místu se začalo říkat Annenruhe, Annino odpočinutí, a Herkner tu trávil dlouhé hodiny. Poté, co se v létě roku 1838 zastřelil, zahrada zpustla.
Na příběh by se patrně časem zapomnělo, nebýt roku 1924, kdy v lomu na místě bývalé Herknerovy zahrady dělníci objevili skalní sluj s kostrou mladé ženy, ležící na zbytcích zetlelých květin a černého hedvábí. Ostatky těžko mohly patřit někomu jinému, a tak se Anna po více než sto letech zase vrátila do původního hrobu Gromesů. Na něm se záhy objevila socha plačící dívky – lidé jí říkali Pláče. Původní plastiku zničili vandalové, dnešní socha pochází z jiného, již zrušeného hrobu.