Kostel sv. Jiljí

Děkanát: Svitavy
Farnost: Svitavy Místo: Svitavy

DĚTI RODIČE POUSTEVNICTVÍ SOUTĚŽ FOTO

PRAVIDLA POUSTEVNICKÉHO ŽIVOTA

Modlitba

Poustevník denně v modlitbě prosí za papeže, biskupy, kněze a zasvěcené osoby. Každý den se také modlí za všechny lidi, zvláště pak za ty, kdo ho o to výslovně požádali, a za dobrodince, kteří se s ním dělí o své statky duchovní i pozemské.

ze Stanov poustevnického života v brněnské diecézi 2008 (biskup Vojtěch Cikrle)