Křížová cesta

Děkanát: Svitavy
Farnost: Moravská Třebová Místo: Moravská Třebová

DĚTI RODIČE PŘÍBĚH SOUTĚŽ FOTO

BISKUP JOSEF NUZÍK

V pohádkách dávají mladým zkoušeným lidem častokrát dobrou radu tajemné babičky a dědové. Tento obraz nepatří jen do pohádek, je velmi užitečný i v naší době, která má nabídku řady poraden. Moudré slovo od staršího má mnohokrát vzácnou cenu. Aby to nastalo, musí mít mladí kus pokory a staří laskavou odvahu.


Pozvánka otce biskupa