Kaple Nanebevzetí Panny Marie

Děkanát: Šternberk
Farnost: Šternberk Místo: Domašov u Šternberka

DĚTI RODIČE PŘÍBĚH SOUTĚŽ FOTO

Kaplička na křižovatce cest – nejstarší dochovaná zmínka o kapli na tomto místě je z 18. století. Koncem 19. století kapličku nechala vybudovat rodina Tihelkových pocházejících z Domašova u Šternberka – nedaleké obce, která v té době byla osídlena německým obyvatelstvem. Po druhé světové válce kaple chátrala a v šedesátých letech minulého století zanikla. Nově vybudovaná kaplička má za cíl vrátit tomuto místu jeho někdejší duchovní náboj, využít silný přírodní prvek v podobě nádherného výhledu a zároveň využít prvek lidské stopy ve formě drobné sakrální stavby. Kaplička v minulosti přispívala k orientaci v krajině a vedle duchovní funkce plnila i funkci praktickou, kdy sloužila pocestným jako úkryt před nepříznivým počasím. K tomu ji mohou návštěvníci využít i dnes. Název „kaplička na křižovatce cest“ odkazuje na skutečnost, že kaple skutečně ležela na křižovatce cest – hlavní cesty z Domašova u Šternberka na Jívovou, kterou kříží polní cesta mezi Těšíkovem a Obršky (místní název nedalekého vrchu Strání). Zároveň má název i symbolický význam. Smyslem je, abychom se dokázali ohlédnout do minulosti za původní kaplí našich předků a zároveň vybudováním nové stavby zanechali odkaz novým generacím, které přijdou po nás. Kaplička byla vybudována u příležitosti 800. výročí o první písemné zmínky o obci Domašov u Šternberka v roce 2020.