Kaple Panny Marie Celenské

Děkanát: Svitavy
Farnost: Rychnov na Moravě Místo: Rychnov na Moravě

DĚTI RODIČE POUSTEVNICTVÍ SOUTĚŽ FOTO

PRAVIDLA POUSTEVNICKÉHO ŽIVOTA

Modlitba

Nejsvětější Bohorodička Panna Maria je nejlepším příkladem kontemplativního života, proto ji každý poustevník ctí a miluje hlubokou láskou s důvěrností Božího dítěte. Svůj vztah k ní prohlubuje zvláště modlitbou svatého růžence.

ze Stanov poustevnického života v brněnské diecézi 2008 (biskup Vojtěch Cikrle)