Kaple Nanebevzetí Panny Marie

Děkanát: Šternberk
Farnost: Šternberk Místo: Domašov u Šternberka

DĚTI RODIČE PŘÍBĚH SOUTĚŽ FOTO

BISKUP JOSEF NUZÍK

Strom je krásný v každém ročním období. O lidském věku to platí ještě víc! Nemá své přednosti jen mládí či střední věk. Tak jako musí přijít mladí lidé na to, že ke svému pravému štěstí potřebují děti, tak podobně musí objevovat, že mnoho životních zážitků mně pomohou zpracovat ti, kteří prošli cestou života přede mnou.


ROZESMĚJEME VÁS?

Na břehu jezera sedí malíř a maluje západ slunce. Za ním stojí tatínek se synem a bedlivě sledují každý jeho tah. Po chvíli šeptá otec chlapci: „Vidíš, synku, jak tvrdě musí pracovat člověk, který si nemůže dovolit fotoaparát.“