Kostel sv. Bartoloměje

Děkanát: Svitavy Farnost: Jevíčko Místo: Jevíčko

DĚTI RODIČE POUSTEVNICTVÍ SOUTĚŽ FOTO

Ahoj děti

Je dobře, že jste tady.

Zjistěte jméno a rok narození a úmrtí posledního poustevníka žijícího v přilehlé poustevně.

 


 

POUŠTNÍ OTCOVÉ NÁS PROVÁZEJÍ

Neposuzování

P. Václav Fojtík

Jan Křtitel nevěděl, co si má o Ježíši myslet, proto posílá své učedníky, aby se šli vyptat přímo jeho, zdali on není Mesiáš. Pán odpoví: „Podívejte: Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni…“ Ani my nevíme, co si kolikrát o druhých máme myslet. Můžeme přemýšlet nad způsoby jejich jednání, nad tím, co řekli či udělali – ale pak snadno upadneme do hříchu posuzování. Pouštní otcové se snažili vůbec neposuzovat, chyby druhých omlouvali a spíše si připomínali, že sami jsou hříšníky.
Když jeden z pouštních otců spatřil bratra, který se právě dopouštěl hříchu, nic zlého si o něm nepomyslil, hořce zaplakal a řekl: „Dnes tenhle a zítra já!“

 


 

VLČÍ DOUPĚ – Terezie Benedikta