Černý kříž

DĚTI RODIČE

PŘÍBĚH SOUTĚŽ FOTO

Pohřebiště z napoleonských válek
Při cestě spojující Nový Dvůr se zámkem Nové Zámky je umístěn tzv. Černý kříž, který nechal postavit r. 1841 Alois z Lichtenštejna. Kříž byl postaven na památku vojáků, kteří zemřeli v zámku. Ten v době sedmileté války sloužil jako polní nemocnice. Zde byli pochování vojáci po napoleonské bitvě u Wagramu v r. 1809. Tento kříž byl opravován v letech 1872 a 1881.