Kříž dřevěný

DĚTI RODIČE

PŘÍBĚH SOUTĚŽ FOTO

BISKUP JOSEF NUZÍK


Naučit se správně prožívat sváteční den a čas, je umění. Je kolem nás mnoho pokroucených způsobů, jak i křesťané prožívají sváteční dny. Předně je to den Páně, je to jeho den, v němž má být zvláštním způsobem přítomen. Nedělní mše svatá nám přináší nejhlubší důvod k radosti a slavení, je to přece setkání s Vítězným Kristem.


ROZESMĚJEME VÁS?

Synek se ptá tatínka: „Tati, kdy si indiáni malují obličej?“ „Když se chystají do boje.“ „Tak si dej pozor na mámu, stojí před zrcadlem a maluje se!“