Kaple sv. Barbory

DĚTI RODIČE

PŘÍBĚH SOUTĚŽ FOTO

Kaple svaté Barbory vznikla ve 13. století. První písemná zmínka o kapli pochází z roku 1412. Je vystavěna na křížovém půdorysu s centrální osvětlovací kopulí. Pod stavbou byly vybudovány čtyři hrobky, kde našli místo posledního odpočinku někteří bývalí majitelé panství – Petřvaldové a Berchtoldové. Také jsou zde, za hlavním vstupem pod podlahou, pohřbeni mniši řádu sv. Františka. Hanuš Zikmund z Petřvaldu se zasloužil o výstavbu nové kaple v letech 1672–1673. Hlavní oltář pochází z přelomu 17. a 18. století, postranní oltáře jsou vyzdobeny vyobrazeními sv. Zikmunda a sv. Ludmily. Na stěnách visí posmrtné portréty členů rodiny Berchtoldů od malíře Františka Dorazila. Dodnes se u kaple slouží dvě poutní bohoslužby, a to na svátky Nejsvětější Trojice a Nanebevzetí Panny Marie.