Kostel sv. Martina

Děkanát: Šumperk
Farnost: Velké Losiny Místo: Žárová

DĚTI RODIČE POUSTEVNICTVÍ SOUTĚŽ FOTO

O POUSTEVNICTVÍ

P. Miroslav Jáně

Základem mnišství je kromě následování biblických příkladů bezvýhradného odevzdání se Bohu (Abrahám, Jákob, ale především prorok Eliáš a Jan Křtitel) nejdůležitější vzor samotného pozemského života Ježíše Krista, zejména při Jeho pobytu na poušti a v častých odchodech do ústraní modlitby a samoty s Otcem. Výzvy Božího Syna k bezvýhradnému následování padly u mnohých na úrodnou půdu v jejich snaze připodobnit se co nejvíce Bohu skrze následování Bohočlověka. Za tvůrce mnišského ideálu jako takového bývá považován jeden z největších teologů starověku – Órigenés. Působil na své okolí nejen příkladem vlastního života, ale též důrazem na lectio divina (samozřejmě s alegorickým výkladem), vyhýbání se světu, duchovní boj a eschatologický význam panictví.

 


ZAJÍMAVOSTI

Znáte obec St. Martin v Dolomitech? Najdete tam český pastorační dům Velehrad.