Kaple sv. Jana Křtitele

Děkanát: Uherské Hradiště Farnost: Huštěnovice Místo: Kudlovice

DĚTI RODIČE POUSTEVNICTVÍ SOUTĚŽ FOTO

Ahoj děti

Je dobře, že jste tady.

U které řeky se potkal Jan Křtitel s Ježíšem? Vyhledej text v Bibli.

 


 

POUŠTNÍ OTCOVÉ NÁS PROVÁZEJÍ

O poslušnosti

P. Václav Fojtík

Muži, kteří se rozhodli žít pro Krista na poušti, vyhledávali nejprve učitele, kteří by je do tohoto života uvedli. Pokud je zkušený pouštní otec přijal, museli být připraveni na mnoho zkoušek, někdy i hrubé zacházení, aby byli zoceleni pro život na poušti. Hlavní zkouškou byla především schopnost poslušnosti. Dokázal-li syn ve všem poslouchat svého viditelného duchovního otce, byl připraven ve všem poslechnout také Otce neviditelného, Boha, jehož vůli se rozhodl na poušti svým odevzdaným životem plnit.
Jan, žák abba Pavla, měl velkou poslušnost. Jednou ho chtěl abba vyzkoušet, a tak mu řekl, aby šel na místo, kde byl ve skále hrob, v němž měla pelech zlá hyena. Abba chtěl odtamtud donést kravský trus, který tam údajně viděl. Jan mu řekl: „Abba, co mám udělat s tou hyenou?“ On mu řekl: „Jestli tě napadne, tak ji přeper, svaž a přines sem.“ Jan se tedy vydal na cestu. Když vstoupil do hrobu, hyena se na něj vrhla a chtěla ho pokousat. On se však nedal zastrašit a hyenu chtěl přemoci a svázat. Ona utekla. Jan na ní volal: „Počkej, abba řekl, že tě mám svázat!“ Pak ji pronásledoval a nakonec se mu ji podařilo dohonit a svázat. Takto ji donesl k abba Pavlovi. Ten se tomu podivil. Protože však chtěl Jana dál zkoušet, teď pro změnu z pokory, natloukl mu a řekl: „Hlupáku, místo hyeny jsi mně donesl pitomého psa.“ Pak hyenu rozvázal a nechal běžet.

 


 

VLČÍ DOUPĚ – Batoh do nebe