U Svatých

DĚTI RODIČE

PŘÍBĚH SOUTĚŽ FOTO

BISKUP JOSEF NUZÍK


Jak často slyšíme od nesezdaných: Na společný život nepotřebuji žádný papír. Ale tu přece nejde o papír, ale o vyjádření důvěry v druhého člověka, touhy po zakořenění a jistotě. Kéž bych se dokázal pokojně a jasně projevit tam, kde je to potřeba: Soužití bez manželství je málo a je sobecké! Manželství a rodina je víc!


Střední věk – čas vděčnosti