Kostel Narození Panny Marie

DĚTI RODIČE

PŘÍBĚH SOUTĚŽ FOTO

Jedna selka z Hluzova nosívala denně do Hranic v konvích mléko. U Kostelíčka se zastavovala na ranní mši. Jednou usnula dříve, a když se probudila, domnívala se, že je již ráno a vyrazila do Hranic. Neuvědomila si, že ve skutečnosti je deset hodin večer.
Uchopila konve s mlékem a utíkala polem od Hluzova k „Hůrce“. Křižujíc se, minula pověstné místo „Propast u Hranic“ a po chvíli již chvátala ke Kostelíčku, z něhož slyšela hru varhan. Okna kostelíku zářila.
Selka vešla do kostela. Stála při bohoslužbě vzadu a postupně zjišťovala, že nikoho z účastníků mše nezná. Pak si všimla jedné známé z Hluzova – ta ovšem byla již několik let mrtvá a pochována právě u Kostelíčka! Ta jí naznačila, ať místo rychle opustí – ocitla se totiž na mši duchů. Při útěku vytratila selka na hřbitově šátek s penězi.
Ani se po Kostelíčku neohlédla a chvátala známou polní cestou k Hranicím. Úzkostlivě poslouchala, jestli ji někdo nehoní, ale všude bylo ticho, jen mléko v konvích čváchalo.
Teprve v Hranicích zjistila, že je právě jedna hodina po půlnoci. Ráno pak v Hranicích prodala mléko a cestou zpět, doprovázena kamarádkou, se odvážila jít ke Kostelíčku. Svůj šátek našla roztrhaný na stovky kousků – na každém hrobě byl jeden. Co nejrychleji místo opustila. Už nikdy tak pozdě v noci kolem nešla a do Hranic chodívala jinou cestou.