Kostel sv. Máří Magdalény

Děkanát: Hranice
Farnost: Potštát Místo: Boškov

DĚTI RODIČE POUSTEVNICTVÍ SOUTĚŽ FOTO

PRAVIDLA POUSTEVNICKÉHO ŽIVOTA

Charakter poustevnického života

Poustevnický život je život zachovávání evangelijních rad: čistoty, chudoby a poslušnosti, skrze něž poustevník uskutečňuje své následování Krista a zvláštním způsobem se spojuje s církví a její činností ke spáse.

ze Stanov poustevnického života v brněnské diecézi 2008 (biskup Vojtěch Cikrle)