Památný strom

Děkanát: Uherské Hradiště Farnost: Buchlovice Místo: Břestek

DĚTI RODIČE POUSTEVNICTVÍ SOUTĚŽ FOTO

Ahoj děti

Je dobře, že jste tady.

Pokus se odhadnout obvod stromu a jeho výšku v metrech.

 


 

POUŠTNÍ OTCOVÉ NÁS PROVÁZEJÍ

O původu pouštních otců

P. Václav Fojtík

Pouštními otci se stávali nejrůznější lidé. Dříve zastávali různá povolání: od významné služby na dvoru říšských hodnostářů, přes vojáky, různé řemeslníky, až po zloděje a nevěstky. Někteří se zřekli velikého bohatství, které měli a odešli do pouště sloužit Kristu. Jiní po spáchání velikého hříchu se rozhodli činit pokání. Našli bychom mezi nimi muže i ženy, různého věku a postavení.
Byl jeden člověk jménem Mojžíš z Etiopie. Nejprve sloužil u vysoce postaveného veřejného činitele, ale pak byl pro krádeže z této služby vyhnán. Stal se z něj vůdce lupičů. Dokonce byl ochoten i někoho zabít. Bůh však nechce, aby hříšník zemřel, ale aby se obrátil a žil. Bylo to dopřáno i tomuto lupiči. Začal se kát za své hříchy a vedl velmi přísný život. Místo spánku obcházel příbytky bratří a plnil jim v noci džbány vodou z daleké studny. Stalo se, že jednou Mojžíše v cele přepadli lupiči. Ačkoli byli čtyři, on je všechny přepral, svázal, naložil na záda jako pytel slámy a odnesl k bratřím do kostela. Pak se bratří zeptal: „Co s nimi radíte udělat? Já totiž nemohu nikomu ubližovat!“ Lupiči byli dovedeni k lítosti a sami se nakonec zřekli světa a dali se na pokání.

 


 

VLČÍ DOUPĚ – Naber sílu