Kaple sv. Zdislavy

DĚTI RODIČE

PŘÍBĚH SOUTĚŽ FOTO

Kaple Sv. Zdislavy byla postavena v letech 1999 – 2000 za pana starosty Vladislava Kolíska. Projektovou dokumentaci vypracoval Ing. Fiala, odpovědný projektant byl Ing. arch. Špok. Stavbu realizovala firma ZEVOS a.s., Uherské Hradiště. Cena stavby byla cca 2,5 mil. Kč. Dne 15. 10. 2000 ji požehnal olomoucký arcibiskup Jan Graubner.