Kaple sv. Zdislavy

DĚTI RODIČE

PŘÍBĚH SOUTĚŽ FOTO

BISKUP JOSEF NUZÍK


Tato slova papeže Františka potvrzuje poslední Zpráva o stavu rodiny u nás: Všichni chtějí stabilní soužití, ale materiální a ekonomické překážky na této cestě umocněné strachem z možného omylu nakonec zvítězí nad manželstvím. Není čas s důvěrou se obrátit na Krista, který přislibuje skrze svátost manželství stálou podporu a pomoc?


Povolání k misii