Památný strom

Děkanát: Uherské Hradiště
Farnost: Buchlovice Místo: Břestek

DĚTI RODIČE POUSTEVNICTVÍ SOUTĚŽ FOTO

PRAVIDLA POUSTEVNICKÉHO ŽIVOTA

Duchovní cvičení

Poustevník každý rok koná minimálně pětidenní exercicie, ve kterých se podvedením zkušeného exercitátora věnuje prohlubování duchovního života a rozjímání. Poustevník musí vykonat duchovní cvičení také před obláčkou a před přijetím prvních i doživotních slibů.

ze Stanov poustevnického života v brněnské diecézi 2008 (biskup Vojtěch Cikrle)