Kostel sv. Martina

Děkanát: Uherský Brod Farnost: Bánov Místo: Bánov

DĚTI RODIČE POUSTEVNICTVÍ SOUTĚŽ FOTO

Ahoj děti

Je dobře, že jste tady.

Podívejte se na odkaz pod tlačítkem.

 

Tip na zábavu

 


 

POUŠTNÍ OTCOVÉ NÁS PROVÁZEJÍ

O původu pouštních otců

P. Václav Fojtík

Jedné mladé dívce zemřeli rodiče a ona zůstala žít jako sirotek. Rozhodla se, že ze svého domu udělá útulek pro mnichy a kněze, kteří potřebují nějakou pomoc. Tak jim sloužila dlouhou dobu, až vyčerpala všechny úspory. Stalo se, že ji pak nějací zlí lidé svedli od těchto skutků milosrdenství a sama začala žít velmi špatně. Nabalovala hřích na hřích. Otce z pouště to velmi zarmoutilo. Jan Kolobos se tedy vypravil, aby tu ženu získal opět pro Krista. Když se s ní setkal, říká jí: „Co máš proti Ježíšovi, žes zašla až tak daleko?“ Pak se sklopenou hlavou dlouho a hořce plakal. Žena se ho zeptala: „Otče, proč pláčeš?“ On jí odpověděl: „Jak nemám plakat, když vidím, že se ti ďábel vysmívá do tváře, že tě od tolika milosrdných skutků vytrhl k nejhorším hříchům!“ Ona celá strnulá se ho zeptala: „Je ještě možné pokání?“ On jí řekl: „Ano, pojď za mnou.“ Žena s ním odešla, aniž by cokoli v domě řekla nebo zařídila. Vedl ji na poušť. Tam přespali. V noci se abba Jan Kolobos probudil a viděl dráhu plnou světla, která se klenula z nebe až k té ženě. Když k ní došel – spal totiž opodál – zjistil, že je mrtvá. Z nebe pak uslyšel hlas: „Jediná hodina jejího pokání, protože s pokáním neotálela, byla přijata jako náhrada za její mnohé hříchy.“

 


 

VLČÍ DOUPĚ – O neVDĚČNOSTI