Zvonice Panny Marie Královny

DĚTI RODIČE

PŘÍBĚH SOUTĚŽ FOTO

Horská kaple Panny Marie Královny je jediným svatostánkem Bílých Karpat postaveným na hřebeni hor. Byla zbudována v roce 1998 a nahradila původní zvonici. Kuriozitou je hudba, která se spouští automaticky s příchodem návštěvníka.
Za prosklenými dveřmi jsou k vidění klasické kopaničářské výšivky.
Z tohoto místa je nádherný výhled po okolí.