Zvonice Panny Marie Královny

DĚTI RODIČE

PŘÍBĚH SOUTĚŽ FOTO

BISKUP JOSEF NUZÍK


Je dobře známý výrok papeže Františka, že církev má být polní nemocnicí. To se má projevovat v mnoha rovinách i v našem vztahu k rozvedeným. Spolu s pastýři církve máme šířit přijímání těchto bratří a sester do svého středu, povzbuzovat je a umožnovat jim, aby čerpali z Božího slova i liturgie pro sebe i službu jiným.


ROZESMĚJEME VÁS?

Jednoho dne se dcerka ptá maminky: „Mami, proč máš některé vlasy bílé?“ „To je z tvého zlobení. Pokaždé, když provedeš něco špatného, zbělá mi jeden vlas.“ „A mami, to ty jsi musela babičku hodně zlobit, ta už má hlavu celou bílou…“