Kaple sv. Rocha

Děkanát: Uherský Brod
Farnost: Suchá Loz Místo: Suchá Loz

DĚTI RODIČE POUSTEVNICTVÍ SOUTĚŽ FOTO

PRAVIDLA POUSTEVNICKÉHO ŽIVOTA

Mlčení

Ne vždy je možné těšit se z ticha samoty. Poustevník může mluvit o všem, co je užitečné a dobré, ale jen krátce a bez zvyšování hlasu. V rozhovorech se snaží být upřímný, přejícný a vyhýbá se kritice a slovům či skutkům, které by mohly někoho urazit nebo se někoho dotknout. Snaží se také respektovat potřebu mlčení ostatních.

ze Stanov poustevnického života v brněnské diecézi 2008 (biskup Vojtěch Cikrle)