Kaple sv. Rocha

Děkanát: Uherský Brod
Farnost: Suchá Loz Místo: Suchá Loz

DĚTI RODIČE POUSTEVNICTVÍ SOUTĚŽ FOTO

O POUSTEVNICTVÍ

P. Miroslav Jáně

V 11. století vznikají nové poustevnické řády: kamaldulové, valombroziáni sv. Jana Gualberta, dále grandmontanští Štěpána z Thiers a Brunovi kartuziáni. V té době se rozvíjí také poustevnictví ve střední Evropě, zejména v Uhrách (misionářská výprava sv. Romualda s 24 spolubratry), českých zemích, Polsku (sv. Pět bratří), na Slovensku (sv. Andrej-Svorad a Benedikt). V následujících staletích vznikají ještě některé další poustevnické řády (vilemité, celestini, karmelitáni, paulini apod.). Také sv. František z Assisi se netajil svými sympatiemi k poustevnictví a s oblibou vyhledával osamělá místa.

 


ZAJÍMAVOSTI

Ukázka z knihy Moudrost pouštních otců. S laskavým svolením nakladatelství Doron.