Kaple Panny Marie Vysocké

DĚTI RODIČE

PŘÍBĚH SOUTĚŽ FOTO

Poutní kaple Panny Marie zv. „Vysocké“ s blízkým pramenem léčivé vody. Pro její provoz byl ustanoven poustevník, který měl za to od majitele brumovského panství deputát. Kaple byla o poutích hojně navštěvována až do doby svého zrušení a zboření v roce 1790. Stalo se tak v rámci josefínských reforem. Mariánský oltář byl převezen z kaple do farního kostela v Újezdě, kde poutě na mariánské svátky pokračovaly spolu s průvody na místo bývalé kaple.
Znovuobnovení kaple je spjato se jménem poustevníka Kolínka z Vizovic, který při pobytu v cizině ztratil ženu a dvě děti. Po návratu domů vedl přísný život (snad jako pokání za nějaký zlý skutek) a z nasbíraných milodarů postavil na původním místě nejprve malou kapličku, později zvětšenou do nynější podoby. Představený obce Vysoké Pole se zavázal 30. 4. 1875, že obec bude kapli udržovat v dobrém stavu. Svatyně byla vysvěcena 5. 6. 1876. Ke studánce lidé chodívali pro vodu zejména při dětských nemocech. Na poděkování při uzdravení dítěte zavěšovaly maminky na planou hrušku u studánky dětské košilky. Mezi kaplí a pramenem je cesta lemovaná záhony léčivých bylin.