Kaple sv. Františka

Děkanát: Valašské Klobouky
Farnost: Újezd Místo: Újezd

DĚTI RODIČE POUSTEVNICTVÍ SOUTĚŽ FOTO

O POUSTEVNICTVÍ

P. Miroslav Jáně

Po rozvoji poustevnictví v období středověku nastal jeho útlum a posléze úplný zánik v zemích, kde zvítězila reformace. Po Tridentském koncilu však nastává nový rozkvět; poustevníci žijí podle norem diecézního práva, biskupové si vyhrazují právo přijímat je a oblékat do hábitu a jmenovat kněze, kteří by nad nimi měli dohled. Po celé katolické Evropě vznikají četné diecézní poustevnické kongregace. Tento vývoj je však vážně narušen dvěma velkými duchovními pohromami, spojenými s nástupem osvícenství: francouzskou revolucí (s jejími tragickými důsledky pro křesťany) a s josefinskými (proti-)církevními reformami.

 


ZAJÍMAVOSTI

Ukázka z knihy Moudrost pouštních otců. S laskavým svolením nakladatelství Doron.