Poutní místo Dělanovec

DĚTI RODIČE

PŘÍBĚH SOUTĚŽ FOTO

Poutní místo je zasvěceno Panně Marii. Podle pověsti nechal kapličku vybudovat potečský kolář jako poděkování za uzdravení syna. Od roku 1999 zde stojí kaple nová.