Poutní místo Dělanovec

DĚTI RODIČE

PŘÍBĚH SOUTĚŽ FOTO

BISKUP JOSEF NUZÍK


Kolem nás je mnoho lidí hendikepovaných a vždycky, když je potkám, obdivuji, jak se se svým omezením naučili žít. Podobně působí v nitru člověka i rozvod, je ztrátou, ale nesmím dopustit, abych do této bolesti vtahoval své děti. Děkuji Vám všem, kteří tento boj o dobrý pohled na partnera, s nímž už nežijete, vyhráváte!


ROZESMĚJEME VÁS?

Nedávno jsme si připomněli první zmínku o krádeži byciklu, konkrétně ve znění: „Cyril a Metoděj přišli o kolo roku 863.“