Poutní místo Dělanovec

Děkanát: Valašské Klobouky
Farnost: Valašské Klobouky Místo: Valašské Klobouky

DĚTI RODIČE PŘÍBĚH SOUTĚŽ FOTO

Poutní místo je zasvěceno Panně Marii. Podle pověsti nechal kapličku vybudovat potečský kolář jako poděkování za uzdravení syna. Od roku 1999 zde stojí kaple nová.