Výklenková kaple

Děkanát: Valašské Meziříčí Farnost: Valašské Meziříčí Místo: Krhová

DĚTI RODIČE POUSTEVNICTVÍ SOUTĚŽ FOTO

Ahoj děti

Je dobře, že jste tady.

Najdi ve Výklenkové kapli obrázek s jelenem, který má mezi parožím kříž

 


 

POUŠTNÍ OTCOVÉ NÁS PROVÁZEJÍ

Duchovní dary

P. Václav Fojtík

Zachariáš, manžel Alžbětin a otec později narozeného Jana Křtitele, vykonával kněžskou službu. Ta vypadala jinak, než jak ji vykonávají kněží dnes v našich farnostech. Kněžství je duchovním darem předaným Církvi, kterým může Bůh dokonaleji posvěcovat svět. Děje se tak prostřednictvím jediného a věčného kněze Krista v moci jeho Svatého Ducha.
Pouštní otcové měli různé duchovní dary. Dar kněžství, proroctví, modlitby, zjevení, schopnosti vidět do lidského srdce….
Abba Poimen měl dar víry jako zrnko hořčice, tedy takové víry, která je schopna dle slov Pána Ježíše říci moruši: „Přesaď se i s kořeny do moře,“ a stane se tak. Jednou za abba Poimenem přišlo mnoho starců, aby s ním rozmlouvalo. Zrovna za ním šel i jeden otec s velmi nemocným dítětem. Když viděl takový zástup, začal plakat. Všiml si ho jeden z těch starců a ptá se ho, proč pláče. On mu řekl: „Mám nemocné dítě. Chtěl jsem poprosit abba Poimena o modlitbu za uzdravení, ale když vidím, kolik za ním přišlo lidí, vidím, že se na mne nedostane.“ Muž mu řekl, že se o dítě postará. A vzal ho a začal s ním obcházet všechny bratry a prosit je, aby se za dítě pomodlili a požehnali je křížem. A všichni do jednoho to udělali, ale dítě zůstávalo stále nemocné. Nakonec se obrátili na abba Poimena. Ten povzdechl a řekl: „Bože, uzdrav své stvoření, aby nad ním nepanoval nepřítel.“ Pak dítě označil křížem a bylo uzdraveno.

 


 

VLČÍ DOUPĚ – Klíč k poznání