Kostel sv. Zdislavy

DĚTI RODIČE

PŘÍBĚH SOUTĚŽ FOTO

Kostel svaté Zdislavy z Lemberka v obci Prostřední Bečva na Valašsku byl vystavěn na přelomu tisíciletí a jeho stavba trvala jeden rok.
Základní kámen kostela posvětil papež Jan Pavel II. při svatořečení Zdislavy a Jana Sarkandra v Olomouci 21. května 1995. O pět let později, 11. června 2000, se konala na místě budoucího kostela polní mše svatá. V kostele jsou vystaveny ostatky svaté Zdislavy, které věnoval P. Bernard Jiří Špaček, který dříve působil v této farnosti.
V kostele svaté Zdislavy bylo založeno Růžencové bratrstvo pod titulem Panny Marie, Prostřednice všech milostí. Se sídlem na Prostřední Bečvě pro „děkanát“ bylo 8. 5. 2021 ustanoveno a uvedeno v činnost slavnou mší svatou a požehnáním.
Něco málo o sv. Zdislavě:
Svatá Zdislava z Lemberka byla česká šlechtična, zakladatelka klášterů a špitálů a zároveň je patronkou rodin. S manželem Havlem měli poměrně početnou rodinu, dochovaly se záznamy o 4 dětech. Zdislava byla zřejmě ráznou a energickou ženou. Její jméno je spojováno s dominikánskými kláštery v Turnově a v Jablonném v Podještědí, zde zároveň se špitálem, do kterého, navzdory svému vysokému postavení, osobně docházela a nemocných se ujímala. Zemřela předčasně přibližně ve 33 letech. Pohřbena byla v kostele sv. Vavřince v Jablonném, jehož stavbu začala, dokončení se ale nedožila.