Kostel sv. Zdislavy

DĚTI RODIČE

PŘÍBĚH SOUTĚŽ FOTO

BISKUP JOSEF NUZÍK


Obětavost – schopnost přinášet oběti, kdyby jí bylo více, jak úplně jiné by byly naše rodiny i společnost. Těžko se zrodí ve veřejném životě, pokud nevyrůstá ze vztahu rodičů k dětem. Velké díky patří každému otci i matce, pro něž není těžké ukazovat dětem, že patří k nim a jsou schopni se pro ně namáhat.


Jak a proč mluvit o sexu