Zvonička Pustevny

Děkanát: Valašské Meziříčí Farnost: Prostřední Bečva Místo: Prostřední Bečva

DĚTI RODIČE POUSTEVNICTVÍ SOUTĚŽ FOTO

Ahoj děti

Je dobře, že jste tady.

Podívejte se v okolí zvoničky na Pustevnách, zda tam není vyhozen nějaký odpad, který tam nepatří. Pozvěte své sourozence i rodiče, aby vám pomohli sesbírat odpadky a vyhodit do nejbližšího odpadkového koše. Povídejte si s rodiči, jaké stromy kolem vás rostou, jaké květiny, ptáci, motýli, brouci, co vidíte kolem sebe. Pokud chceme chránit přírodu i od znečištění odpadky, musíme začít u sebe.

 


 

POUŠTNÍ OTCOVÉ NÁS PROVÁZEJÍ

Duchovní dary

P. Václav Fojtík

Abba Piór měl mnoho duchovních darů. Když osmdesát bratří po tři dny kopalo studnu v zemi, která byla samý kámen a jíl, a za celý den pokročili jen o nepatrný kousek, chtěli již toho zanechat. Tu se znenadání v pravé poledne objevil abba Piór, zahalený v ovčí kůži, a říká: „Druhý den vás, bratři, už pozoruji, jak ztrácíte odvahu, vy malověrní!“ A sestoupil do jámy, pomodlil se, do rukou si vzal krumpáč a třikrát udeřil do země. Náhle vytryskla voda a všechny pořádně skropila. Opět se pomodlil a odcházel. Když mu bratři nabídli polední jídlo, on odmítl a říká: „Splnil jsem úkol, pro který jsem byl sem poslán. Pro jídlo jsem tady poslán nebyl.“

 


 

VLČÍ DOUPĚ – Záchranná mise