Poutní místo Stračka

Děkanát: Valašské Meziříčí
Farnost: Zašová Místo: Zašová

DĚTI RODIČE PŘÍBĚH SOUTĚŽ FOTO

Stračka je podle pověsti místem zachránění rytíře, smrtelně raněného v boji. Legenda vypráví o křesťanském rytíři pronásledovaném tatary, který tři dny a tři noci bloudil v hlubokých lesích, až na smrt unaven poklekl a vroucně se modlil k Panně Marii. Když pak únavou usnul, viděl ve snu Matku Boží s děťátkem na ruce, jak mu spouští svou levou rukou šňůru, aby se jejího konce chytil a kráčel za ní. Když procitnul, zjistil, že je v neznámé krajině, kde se uprostřed lesíků a močálů pásli čápi a jiné vodní ptactvo a tu a tam bylo vidět chaloupku. Rytíř z vděčnosti za záchranu učinil slib, že postaví kapličku a daruje do ní obraz Panny Marie té podoby, v jaké se mu ve snu zjevila.

Stračka se nachází asi čtvrt hodiny pěšky severně od kostela.
Z úbočí stráně zde vyvěrá pramen výborné vody. Kronika vypráví o mnoha případech uzdravení na přímluvu P. Marie po užití vody ze Stračky. Areál Stračky byl upraven r. 1895 kdy byla ve stráni zřízena jeskyňka se sochou P. Marie. Následovalo několik dalších uprav, až do současnosti. Po roku 2000 byla restaurována socha Panny Marie, opravená mříž jeskyňky, vybudované zábrádlí na schodech k jeskyňce, nově postavená ochranná zídka kolem areálu aj.
Před vstupem do Stračky je v severním svahu kopce Pohoř ukryt plácek s přírodními herními prvky pro děti. Kolem Stračky, Pohoře a přes okolní lese vede vycházkový okruh.