Poutní areál Svatý Antonínek

DĚTI RODIČE

PŘÍBĚH SOUTĚŽ FOTO

BISKUP JOSEF NUZÍK


Obvykle bývá v lidské mysli práce spojena s časem a penězi. Takové spojení je však velmi málo a nesmí nám stačit. V Božím plánu s mužem a ženou je práce od počátku spojena s krásou, kterou pak přináší. Práce vedená jen ziskem, bez spojení s duchovní rovinou, působí kontaminaci, úpadek a stává se brzdou rozvoje člověka.


Pozvánka otce biskupa