Kříž v Liškách

Děkanát: Veselí nad Moravou Farnost: Veselí nad Moravou Místo: Zarazice

DĚTI RODIČE POUSTEVNICTVÍ SOUTĚŽ FOTO

Ahoj děti

Je dobře, že jste tady.

Ozdobte kříž polními květinami a udělejte si rodinnou fotku u kříže.

 


 

POUŠTNÍ OTCOVÉ NÁS PROVÁZEJÍ

Ctnosti pouštních otců

P. Václav Fojtík

V evangeliu čteme o setkání Panny Marie s Alžbětou. Příbuzná Alžběta nazývá Pannu Marii „požehnanou mezi ženami“ a „blahoslavenou, protože uvěřila“. Vidíme-li nějakého člověka, všimneme si také jeho charakteristických rysů, např. že je vysoký, pracovitý, statečný, apod. Duševní vlastnosti, které jsou v lidském životě přítomny trvaleji, nazýváme ctnostmi. V hloubi Srdce Ježíšova nacházíme všechny tyto ctnosti. Podobně je nacházíme také v Mariině srdci. U pouštních otců chceme dnes obdivovat jejich ctnosti, jejich navyklost k dobrému.
Za Janem Kolobem přišel pro radu nějaký starší bratr, kterého trápila zapomnětlivost. Jan Kolobos mu vyhověl a poskytl radu. Jenže než se ten bratr vrátil domů, tak na tu radu zapomněl. Vydal se tedy za abba Janem znovu. Jan jej vlídně přijal a zopakoval mu to, co říkal dříve. Ten bratr to však zase zapomněl. Tak se to dělo vícekrát. Jednou se zapomnětlivý bratr setkal venku s Janem Kolobem a říká mu: „Abba, víš, jak jsi mi dal tu radu ohledně mé zapomnětlivosti? Tak, představ si, já jsem zase zapomněl, cos mi říkal. Nechtěl jsem tě však obtěžovat, proto jsem už za tebou nepřišel.“ Jan Kolobos mu řekl: „Běž a zapal lampu!“ On odešel a přinesl zapálenou lampu. Pak mu Jan říká: „A teď od té lampy zapal další.“ Bratr to udělal. Donesl další lampy a všechny zapálil. Jan se ho zeptal: „Ubylo světla z té první lampy, když jsi z ní zapaloval ty ostatní?“ Bratr odpověděl: „Neubylo.“ Abba řekl: „Ani Jana neubude. Kdyby za mnou přišlo třeba tisíc bratrů denně, jistě mě to o Boží milost nepřipraví. Proto neváhej a budeš-li chtít, přijď.“

 


 

VLČÍ DOUPĚ – Biřmování – nový pohled