Kříž v Liškách

Děkanát: Veselí nad Moravou
Farnost: Veselí nad Moravou Místo: Zarazice

DĚTI RODIČE POUSTEVNICTVÍ SOUTĚŽ FOTO

O POUSTEVNICTVÍ

P. Miroslav Jáně

Do kanonického práva latinské Církve je institut poustevnictví zaveden nově. Je zařazen mezi obecné normy týkající se oblasti zasvěceného života – to proto, že ho nelze podřadit pod kategorii institutů řeholních ani světských. Poustevník je zde definován jako ten, kdo zasvěcuje svůj život ke chvále Boha a spáse světa; prostředkem k tomu je přísnější odloučení od světa, které s sebou nese ticho samoty a umožňuje mu tak vytrvalou modlitbu spojenou s pokáním. Dočteme se o právním uznání takového poustevníka. Aby k tomu mohlo dojít, je třeba splnit všechny následující podmínky: do rukou diecézního biskupa musí složit posvátné závazky (sliby), jejichž obsahem je zachovávání tří evangelních rad. Pod biskupovým vedením také dodržuje vlastní způsob života.

 


ZAJÍMAVOSTI

Putovní soška Panny Marie


Ukázka z knihy Moudrost pouštních otců. S laskavým svolením nakladatelství Doron.